submit


MANILA Philippines millennial là cách sang bên phải, nhưng là xấu hổ khi thừa nhận rằng họ đã tìm thấy tình yêu trực tuyến. Theo một nghiên cứu bởi phân tích dữ liệu và nhóm YouGov, của millennial đã sử dụng trực tuyến và hẹn hò dụng, nhưng họ nói họ sẽ xấu hổ khi thừa nhận đó là cách họ gặp các đối tác của họ, mặc dù các người trả lời nói họ sẽ không suy nghĩ khác của các cặp vợ chồng mà gặp trực tuyến. Tìm kiếm tình yêu. Theo sự nghiên cứu các yêu thích nhất trong nước là bùi nhùi, Cupid với hơn trong mười sáu người đã nghe nói về những dịch vụ này. Trong số những người sử dụng trực tuyến dụng và dịch vụ, bùi nhùi có danh tiếng tốt nhất với một ròng tôn trọng điểm của nói nó là đáng kính, với nói nó là không. Tiếng philippin, Cupid sau chặt chẽ với một sự tôn trọng điểm. Như là hẹn hò trở nên dễ dàng hơn phương tiện truyền thông để làm trường hợp của hành vi nguy hiểm. Với trường hợp của HIV gia tăng, đặc biệt là trong số các bạn trẻ, gia Đình kế Hoạch, Tổ chức của Philippines có chương trình hướng tới những thanh niên để cung cấp thông tin thử nghiệm, phòng ngừa, và điều trị. (ĐỌC: Gái và bùi nhùi: Millennial đang có quan hệ tình dục với một người giá) -Rippler

About