Philippines là nước duy nhất trên thế giới có hai lá cờ chính thức

Và nó bắt buộc học ở trường học chỉ kết thúc công Philippines đảo của Leyte là hải chiến lớn nhất trong lịch sử: CHÚNG tôi-Nhật bản trong thế chiến thứ Hai

Người có con xinh đẹp, nhưng làm thế nào họ làm cho những người trong đa số tuyệt đối, xấu xí người lớn, không rõ ràng.

Ở Philippines, không có ai trả tiền cho bất kỳ sự chú ý, đồng tính, và đổi, và đối xử với họ giống như tất cả những người khác Web

thông tin về người chân không cạo râu – khó, nói Chung, làm thế nào để tóc dài trên đầu chân trong khí hậu này.) Mong đợi vẫn còn một số liên kết đến bài, ví dụ về một thực tế là Manila là quá đông đúc nhất thành phố (nó bật ra mà không đếm của nhân dân, như tôi nghĩ, và mật), và về nhà tù nổi tiếng, đó là loại như sách kỷ lục Guinness có, bạn có thể thêm với các liên kết và video)

About