Trang web hẹn hò trong bất kỳ cách nào không có ý định để đóng vấn đề

Đôi khi những bức ảnh đầu tiên (đó gần như là luôn luôn thay đổi) phải được thực hơn, thực tế hơn thì khác, và cuối cùng”như nó là.”Tuy nhiên, chúng ta nên không phải là nhầm lẫn.”Anh ta tìm kiếm người sẽ luôn tìm”một cô Gái, một người ở tuổi hai mươi-năm mươi bảy năm được chia sẻ đau đớn và niềm vui của hôn nhân với người đàn ông hơn bốn mươi và thậm chí cả năm mươi, nhưng những gì bạn muốn

Như là đồng bào của chúng tôi để lại cho các”cũng ăn”cuộc sống, dù ở hà Lan, ít nhất là ở Mỹ, ít nhất là ở đâu và Thái (và các dân của đất nước là dưới sự nghèo) có xu hướng rời khỏi xứ từ nước ngoài và giàu có (theo tiêu chuẩn của họ) chồng chưa cưới

About