Một nơi cho tôi để chia sẻ những suy nghĩ của tôi trên những nơi tôi đã đến, mọi thứ tôi đã mua và bất cứ điều gì khác trong tâm trí của tôi. Cảm ơn các bạn đã dành một chút thời gian chia sẻ với tôi.

Bất cứ điều gì đó là thô tục, thư, hoặc tấn công người khác không có lý do sẽ được loại bỏ. An toàn những Chuyến đi, Josiah Weir Này chỉ là ý kiến của tôi trên một số cách tốt để đáp ứng tốt, châu á. Hãy cho tôi biết trong các ý kiến nếu bạn có thêm gợi ý hay mà bạn gặp một ai đó đặc biệt.

Cảm ơn cho xem

About