Mỗi ngày hàng ngàn Người đổ xô tới các tuyến đường sắt ở Manila, nhưng không phải để bắt tàu. Ở đây, bảo vệ nơi trên xe đẩy.

Nó là giá rẻ vận chuyển nhưng không an toàn. Những người đẩy xe đẩy cần phải theo dõi sự di chuyển của tàu để tránh thảm họa. Trên xe đẩy đi nhiều: và nhân viên văn phòng, và sinh viên.

Giá vé là hai mươi xu

Điều khiển xe đẩy ông kiếm được khoảng mười đô la một ngày. Sau khi hệ thống đường sắt của Philippines đã được phát triển đủ rồi, nhưng bây giờ lá nhiều để được mong muốn

About