Manila là thủ đô của Philippines và một trong những thành phố lớn nhất châu Á

Chat room này là hoàn toàn miễn phí và dựa vào một văn bản nói chuyện

Nếu bạn có bao giờ dùng BÍP khách hàng trước khi nó sẽ không quá khó khăn cho anh để nói chuyện trên kênh.

Thật dễ dàng để sử dụng

Ngôn ngữ tiếng anh được phép ở kênh vì vậy, nếu bạn không biết tiếng địa phương của Philippines, nó sẽ không khó cho anh để giao tiếp với mọi người

About