Tôi thích: phù hợp và đưa điện thoại. Và nga của chúng tôi để điện thoại trên ngày đầu tiên sẽ làm). Tôi hỗ trợ đầy đủ các tác giả. Philippines phụ nữ không được quyền và phù hợp cho một gia đình, mọi thứ khác chỉ là lời nói. Có một phương pháp tốt. Để đến với một máy quay và hỏi xem cô ấy có thể cung cấp cho một cuộc phỏng vấn cho Cậu như lén. Cùng một lúc, và đặt câu hỏi về việc hẹn Hò một người nước ngoài. Bạn nhớ tôi.

Và bạn biết lý do tại sao bạn không nhớ ra tôi. Tôi không biết. Và bởi vì cô nợ tôi tiền. Những loại sự nhút nhát bạn đang nói về. nếu họ sẵn sàng để gặp gỡ những anh chàng, ngay cả nếu ông có khả năng Tài chính ba đô la một ngày để sống và đây là một kết nối tạm thời.

buồn cười

About