Tôi có thể nói gì

thư cảm ơn bạn trước

Phải trung thực, tôi không phải là người hâm mộ của ngôi Nhà, nhưng tôi đã nghe các quảng cáo TRUYỀN hình và biết ai Olga. Tôi sẽ không nghĩ rằng cô ấy có thể hát, nhưng không có vấn đề gì cô ấy đã chứng minh cho mọi người thấy rằng nó là có thể. Bằng cách này, nhà sản xuất của bà đã quản lý nó đẹp Indigo – chỉ là những đứa trẻ với một suy nghĩ khác nhau. Bí truyền và những người hoài nghi trên cơ sở của quan sát lâu dài của Chàm kết luận: ‘giáo dục trẻ em Chàm có thể so sánh với chiến thắng hơn chủ nghĩa phát xít’

About