submit


Tôi đã sống ở Philippines cho năm. Tôi làm việc với tuổi teen người đàn ông và phụ nữ. Theo nhiều nguồn tin, có một vài lý do: -gia Đình là tất cả mọi thứ với Người. Nhiều nền văn hóa và nhiều quyết định mà họ làm được xem qua ống kính của gia đình (tức Là điều này tốt cho gia đình tôi. Gia đình trước khi tự, họ tìm thấy giá trị của họ nhiều hơn trong nhóm họ là một phần của gia đình, bạn bè, (Sủa) (Chủ nghĩa xã hội, tôi nghĩ nó được gọi là nhiều quốc gia châu Á được tương tự trong vấn đề này) người phương Tây tìm thấy giá trị của họ trong họ là ai, như một cá nhân. -Không phải tất cả, hoặc thậm chí nhất, bằng cách nào, nhưng nhiều Người lấy tiền. Trong văn hóa phương Tây, chúng tôi kết hôn vì tình yêu lãng mạn, tương thích. Nhiều Người làm như vậy nhưng một số lấy tiền và ổn định. Khi một người phương tây kết hôn với một Philippines, họ hy vọng có biết họ đang kết hôn với toàn bộ gia đình (ít nhất là về tài chính), bởi vì các sẽ mong đợi họ đến đóng góp cho toàn bộ gia đình. -Bất cứ lúc nào, kết hôn với một ai đó, đó là từ một nhóm mà là của lớn hơn một ‘tình trạng’, nó kéo chúng lên trong tình trạng như vậy. Nhiều Người nghĩ rất của người Mỹ, và nhóm khác cũng. Nếu họ kết hôn với một người nào đó từ một trong những nhóm này, nó kéo chúng lên trong»tình trạng»bằng cách nào đó. Ví dụ, tôi có một người bạn kết hôn với một đài Loan. Ông đã, lần lượt, suy nghĩ của một trạng thái lớn hơn vì đã cưới ai. Hãy nhớ rằng, khi xem qua văn hóa phương tây nó có thể nhìn»tắt»hay tổng rằng những cô gái trẻ kết hôn, người đàn ông da trắng, và nó có thể được, nhưng tôi đã gặp nhiều người mà đã thực sự hạnh phúc cho những người đàn ông cho Dù họ đã học được tình yêu họ hay yêu thật sự là họ từ đầu tôi không biết. Trong đối phó với nền văn hóa khác nhau hơn của chúng ta, chúng ta luôn phải cẩn thận không để phán xét cũng như nhìn vào nó qua mà nền văn hóa của chính mình ống kính. Tại sao tất cả các thành công, Ấn độ, người Mỹ, người đàn ông kết hôn với phụ nữ da trắng. Điều này có thể được điều tương tự như công da đen, người đàn ông kết hôn với trắng bụng mẹ

About