Tôi đang tiếp cận với ông như một người bạn, cuộc sống của bạn là ngắn, bạn có thể làm một sự thay đổi tuyệt vời trong cuộc sống của bạn và vị trí tương đối.

Tôi sẽ đưa bạn trên một chuyến đi trong suốt Philippines của nó nằm dưới hòn đảo, giữ một ly bia trong tay và một cô gái tóc khác. Tôi phim của tôi video nguyên, cắt mà không có bất kỳ chỉnh sửa, để bạn biết bạn đang nhận được những bất đồng tính thật và một chương trình tấu chuyện. Tôi nhấn vào chủ đề từ hẹn hò Thái bar cô gái, Philippines, thực phẩm và giá cả phải chăng khách sạn ở Philippines. Tôi cũng làm tình yêu quan sát và nứt cười trong khi chọn ngẫu nhiên và chủ đề thú vị đó xảy ra trong cuộc sống hàng ngày của tôi sống ở Philippines. Vì vậy, thưởng thức của tôi camera iphone về việc di chuyển đến Philippines hoặc theo tôi trên của tôi Philippines cuộc hành trình qua nhiệt đới này, hòn đảo mà một người nước ngoài ở Philippines cuộc gọi.

Bạn của tôi, xin vui lòng MUỐN ĐĂNG ký CHIA sẻ với bạn Bè, cảm ƠN cho xem

About